Gianni Tezzele

Im Gedenken an

Gianni Tezzele

 

 

Weitere Todesfälle

Profilbild von Maria Magdalena Flatz
Maria Magdalena Flatz
Lana
* 29.09.1936
† 18.07.2024
Profilbild von Ingeborg Gratz
Ingeborg Gratz
Meran
* 14.12.1943
† 18.07.2024
Profilbild von Karl Lorenz Giuliani
Karl Lorenz Giuliani
Terlan
* 08.10.1927
† 17.07.2024
Profilbild von Sorveglia Bortolotti
Sorveglia Bortolotti
Terlan
* 22.05.1934
† 17.07.2024
Profilbild von Josef Haller
Josef Haller
Mittelberg
* 22.10.1937
† 16.07.2024
Profilbild von Maria Ladstätter
Maria Ladstätter
Geiselsberg
* 02.05.1948
† 20.07.2023