William Anders

Im Gedenken an

William Anders

verstorben am

† 07.06.2024