Simon Forer

Im Gedenken an

Simon Forer

verstorben am

† 03.02.2023

Weitere Todesfälle

Profilbild von Angelika Dalprá
Angelika Dalprá
Tramin
* 25.02.1967
† 30.03.2023
Profilbild von Maria Theresia Bertagnolli
Maria Theresia Bertagnolli
St. Walburg Ulten
* 28.02.1931
† 29.03.2023
Profilbild von Luise Hofer
Luise Hofer
Klausen
† 29.03.2023
Profilbild von Gunther Bernard
Gunther Bernard
St. Michael/Eppan
* 29.10.1972
† 29.03.2023
Profilbild von Marianna Gutmorgeth
Marianna Gutmorgeth
Terlan
* 11.07.1940
† 28.03.2023
Profilbild von Gianni Minà
Gianni Minà
Rom
* 17.05.1938
† 27.03.2023