Maximilian Renzler

Im Gedenken an

Maximilian Renzler

verstorben am

† 25.11.2021