Maria Theresia Bertagnolli

Im Gedenken an

Maria Theresia Bertagnolli

geboren am

* 28.02.1931

verstorben am

† 29.03.2023

Anzeigen (1)

Dolomiten

vom 31.03.2023

Weitere Todesfälle

Profilbild von Giorgio Napolitano
Giorgio Napolitano
Rom
† 22.09.2023
Profilbild von Pius Schwärzer
Pius Schwärzer
Meransen
† 21.09.2023
Profilbild von Federica Breitenberger
Federica Breitenberger
Bozen
* 26.09.1930
† 21.09.2023
Profilbild von Gottfried Niederwolfsgruber
Gottfried Niederwolfsgruber
Percha
* 19.09.1930
† 21.09.2023
Profilbild von Dolores Pantaleo
Dolores Pantaleo
Meran
* 29.08.1934
† 21.08.2022
Profilbild von Rosa Parth
Rosa Parth
Morter
* 25.08.1935
† 01.10.2014